Digitaalses maailmas on tänapäeval ettevõtete ja organisatsioonide jaoks äärmiselt oluline geodeetiliste andmete ja süsteemide kindlaksmääramine (gevoelige gegevens en systemen). Kübervaldkonna ja üha enam levinud ettevõtete puhul on oluline, et IT-ettevõtlus saaks toimuda. Kunstlik intelligentsus (AI) ja masinõpe (ML) täidavad küberkuritegevuse vastu võitlemisel väga olulist rolli ja aitavad ettevõtetel IT-julgeolekut parandada ja parandada. Selles artiklis kirjeldatakse tehisintellekti kasutamist IT-ettevõtetes ja selle mõju teie ettevõttele.

IT-beveiliging: Beschermen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid: Beschermen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

IT-beveiliging en informatiebeveiliging on olulised organisatsiooni järjepidevuse ja stabiilsuse seisukohalt. See hõlmab protsesside ja süsteemide järjepidevuse ja järjepidevuse tagamist, tegevuste integreeritust ja usaldusväärsust ning teabe usaldusväärsust ja eksklusiivsust. Organisatsioonid peavad rakendama kindlat teabevahetusprogrammi, mis on kooskõlas märg- ja regulaarjuhtimise, teabevahetusnormide ja sisekontrolli nõuetega. See eesmärk peab olema kooskõlas riskijuhtimise ja IT-arendusse tehtavate investeeringute tasakaalustamisega organisatsiooni riskiprofiili suhtes.

Pakkuja: Expert in veilige en betrouwbare IT-oplossingen: ekspert.

Pakkuja is een toonaangevend IT-bedrijf dat een breed scala aan IT-diensten en IT-professionals aanbiedt om organisaties te help met veilige en betrouwbare IT-oplossingen. Nad tegelevad oma andmekeskuste ja pilvepõhiste lahenduste loomisega ning kasutavad IT-teenistusi otse oma kodus. Previder pakub eri valdkondade IT-optikavõimalusi erinevatele turgudele, nagu de zakelijke markt, woningcorporaties, de zorg ja softwareontwikkelaars. Nad püüavad oma IT-arenduste abil saavutada oma klientide eesmärkide täitmist. Samuti pakub Previder Professional Services teenuseid, mille abil nad saavad IT-kennis võimendada ja pakkuda IT-spetsialiste, kes on kõige rohkem IT-spetsialistid.

Kunstmatige intelligentie en machine learning in IT-beveiliging (Kunstmõtte intelligentsus ja masinõpe IT-ettevõtluses)

Üha enam Hollandi ettevõtteid, sealhulgas Previder, kasutavad AI ja ML, et oma IT-ettevõtteid paremini juhtida. Need tehnoloogiad on kasutusele võetud ohtliku pahavara, rämpsposti, sotsiaalse inseneri, nulltaguse ekspluateerimise ja andmete väljapüügi tuvastamiseks. Tehisintellekt ja ML võivad aidata ka automatiseerida käsitsi võetud andmeid ja inimkaotuste tuvastamist turvatöötajate hulgas. Madalmaad on kesksel kohal, kui nad kasutavad AI- ja ML-tehnoloogiat turvatöötajate jaoks. Tehisintellekti ja ML-i kasutamine annab võimalusi, näiteks turvameeskondade töö tõhustamiseks ja ohujuhtumite tuvastamiseks ja leevendamiseks.

Masinõpe geoloogilise avastamise ja ennetamise eesmärgil

Masinõpet kasutatakse IT-arenduses, et teha kättesaadavaks pahavara ja muude ohtude avastamine ja ennetamine. Masinõppe abil saavad süsteemid patroonide ja ravimite tuvastamise ja tõrjevõimaluste tuvastamise abil teha kindlaks mogelijke dreigingen. Deze technologie stelt IT-beveiligingsoplossingen in staat om sneller en nauwkeuriger te reageren op nieuwe en onbekende aanvallen, waardoor de beveiliging of IT-systems wordt verbeterd.

AI-oplossingen voor cyberbedreigingsdetectie

AI-oplossingen worden gebruikt voor de detectie van cyberbedreigingen. Nende lahenduste puhul kasutatakse kunstlikku intelligentsust ja masinõpet, et tuvastada tuvastatud tegevusi ja potentsiaalseid kuritegusid. Kui AI-oplossingen aitab proaktiivselt opsporen ja reageerida küberruumides, kus digitaalsete tegevuste arendamine on ühendatud, analüüsivad nad suure hulga hoeveelahendusi ja kasutavad geavantseid algoritme, mis aitavad kaasa küberruumide ennetavale kasutamisele. IT-ettevõtete ja üha enam levivate kübervaldkonna arengute suure tähtsuse tõttu on oluline, et teie organisatsioon investeeriks geopõhistesse arengustrateegiatesse ja tehnoloogiatesse, nagu AI ja ML, et teie organisatsioon saaks kasutada potentsiaalseid arengusuundumusi.