Är det något bättre än att göra en registrering på plats? Titta då en gång på ett system för registrering av användare. Med hjälp av en systemet för registrering av användare Det är en mycket viktig fråga för de anställda. Det är tidsenligt och kan vara väldigt nyttigt och effektivt för ditt företag. Därför behandlar vi nu några viktiga fördelar med urenregistrering. 

Papieren werkbonnen är en gammal tid

Det kommer att bli mycket bra. Papieren werkbonnen die kwijt, onleesbaar of niet goed ingevuld zijn. Med automatisk registrering av användare är du här direkt på väg. Alla papper är registrerade på en digital arbetsbricka. Inga felande, onleesbara, eller inte välskrivna werkbonnen mer. Dit zorgt voor minder slordigheden, direct zodra een werkbon is ingevuld beschik je over de gemaakte uren van de werknemer. Zo ben je altijd up-to-date over de stand van zaken. Het voordeel hiervan is dat je op elk moment van de dag antwoord kunt geven op klantvragen när of wat er bij hun is gedaan. 

Enkelt för alla

Gör det enkelt för medarbetare och dig själv. Kies voor een tool die uren van alle medewerkers bijhoudt, zo heb je geen gedoe mer met losse papieren of excelsheets. Registrera dig enkelt via en app eller online. Medarbetare kan på detta sätt på varje ögonblick på sitt eget sätt registrera och återfå vad de har gjort. 

Inzicht i projektpriser

Vill du veta om alla projektmedlemmar har registrerats och om du inte har missuppfattat något? Även då kan en registrering av användare ge dig en möjlighet att få utkomst. Vid en månadsvis fakturering har du exakt insyn i när det är dags för vilken tariff som helst. Därför får du direkt en bra insyn i om alla uren är bra tillverkade och inte är helt okej. När det inte finns någon omfattande projektpris som är överraskande, är de tillverkade uren helt okej. Du har alltså kontroll över de utvalda priserna och uren med hjälp av en app för urenregistrering. På OutSmart är urenregistrering både online och offline en eitje.

Produktivitet medarbetare meten

Per medarbetare får du en överblick över hur produktivt någon arbetar. Je kunt periodes of månader met elkaar vergelijken en zo makkelijk bijsturen när något inte går bra. Daarbij vet någon exakt hur länge han eller hon har arbetat och kunna uren op een flexibele manier worden ingedeeld. Detta skapar förtroende hos medarbetarna och kan öka produktiviteten. Alla medarbetare registrerar sig på detta sätt även på samma sätt och enligt samma riktlinjer hun uren. Scheelt voor hun tijd met invullen en voor jou in de controle.

Verbindende faktor

Förena alla med varandra. Van de klant met het bedrijf tot de buitendienst met de binnendienst tot alle gegevens met elkaar. Doordat alle gegevens met elkaar worden verbonden heb je in één oogopslag inzicht in uren, werkzaamheden en employees. Dit zorgt ervoor dat dat de klant kan op elk moment bij jou terecht kan voor questions, je kunt daarbij direct antwoord geven met kennis van zaken. Een ander voordeel is het inzicht in de planning en working van de buitendienst zodat dit makkelijk gemanaged kan bli. 

Verhogen van de declarabiliteit

När uren inte eller inte bra blivit tillverkade kan het zijn dat er uren "verdwijnen". Dit kan doordat arbetstagare bang zijn te veel uren declareren richting de klant of uren verkeerd worden gefactureerd. Door urenregistratie toe te passen worden Projekten nauwkeuriger bewaakt en kan de balans mellan facturabele en niet facturabele uren worden gewaarborgd.