PPC är en förkortning av Pay Per Click, en av de mest aktuella betalningsmetoderna för publicering på webben. Det handlar om en metod för förvärv och betalning av publicitet på nätet, som innebär att insättaren betalar en enhetlig pris i proportion till klick, även när användarna klickar på en länk eller en banner i publiciteten.

Tjänsten innebär att du får en klickkredit som minskas när användare klickar på insättningen. Pay Per Click är ett sätt att förvärva publicitet genom att betala för de klick som användarna gör på olika banderoller.

Pay Per Click-kampanjen är riktad till företag och bolag som har beslutat att bygga en webbplats på Internet och som vill öka sin synlighet och antalet besökare, förbättra sin position och förbättra resultaten genom att övervaka kampanjen från dag till dag.

Pay Per Click har den stora fördelen att det går snabbt att lägga in och att det är relativt synligt, men också att det går att kontrollera resultaten direkt genom att kontrollera besöken. Ultimamente alcuni motori di ricerca, come Espotting, Godado e Ouverture, hanno adottato questa strategia, e si paga un tot per ogni click generato. En annan positiv aspekt av Pay Per Click är att budgeten är programmerad på förhand och att det inte blir några problem om operationen sköts på ett korrekt sätt. Kostnaden varierar generellt sett i förhållande till vad som är föremålet för behandlingen, vad man vill ha och vad andra kunder vill erbjuda för ett klick. Vi har dessutom möjlighet att använda tjänsten endast under de perioder då det är nödvändigt.

Pay Per Click är ett instrument som är användbart för att snabbt få nya visualiseringar på din egen webbplats och för att få en bra synlighet på sökmotorer och på portaler som visar publiciteten. Tack vare Pay Per Click är det dessutom möjligt att få en direkt kontroll över hur mycket pengar som behövs och hur stor avkastningen på investeringarna (ROI) är, dvs. hur mycket pengar som investeras, om man har en bra konfiguration av webbanalys och webbspårning.

Pay Per Click är en enorm framgång på global nivå, men är också en stor missbrukare. Många webbplatser uppmuntrar användarna att klicka på annonser för att få en missbrukad vinst. Tuttavia, la pubblicità Pay Per Click continua a crescere e funzionare, grazie innanzitutto ai programmatori, che stanno mettendo a punto degli appositi sistemi anti truffa. Tuttavia, se gestito in maniera scorretta il Pay Per Click può diventare un'ulteriore fonte di spesa poco redditizia.

Pay Per Click: annonsering av nyckelord

Ett exempel på publicering av Pay Per Click är sökordsannonsering, där man ser på sponsorerade annonser som är jämförbara med resultaten från sökmotorer. Nyckelordsannonsering är en form av publicitet på sökmotorerna som gör det möjligt att, med betalning för antalet klick, förvärva chiave-ord, t.ex. Slot, jackpot, roulette, blackjack, baccarat eller videopoker för att se hur det är att spela på nätet. Vid sidan av en Costo Per Click (CPC) betalar insättaren för antalet klick på sina egna annonser, från användare som har sökt på en sökmotor för att hitta de uppgifter som är kopplade till deras produkter och tjänster.

Google AdWords är en av Googles plattformar för pay per click. Att definiera Google Ad Words som en plattform för sökordsannonsering är en mycket viktig sak, eftersom det är mycket viktigt att inte bara göra publicitet på sökmotorer utan också att ge sina egna annonser på olika webbplatser. I vårt land publicerar Ad Words annonser inte bara på Google, utan även på Libero, Virgilio och Tiscali och många andra partner för sökning.