Vad är en proxyserver?

En proxyserver är en slags gateway mellan dig och internet. Det är en mellanhandsserver som skiljer användare från de webbplatser de besöker. Proxyservrar kan erbjuda olika nivåer av funktionalitet, säkerhet och sekretess beroende på dina behov, specifikationer eller företagets policy. Vill du veta mer om detta? Läs då vår fördjupade guide som förklarar allt om detta ämne.

Ben Grindlow

Ben Grindlow är grundare av ProXPN, ett företag som ger recensioner om VPN-produkter och -tjänster. Bens intresse för cybersäkerhet och integritet ledde till att han startade ProXPN, som har blivit en av de mest respekterade VPN-leverantörerna i världen. Ben brinner för sitt arbete och han utforskar ständigt nya sätt att förbättra ProXPN:s djupgående guider.

Senast uppdaterad: 9:09f m 7/5/2022

ProXPN:s expertval

4.9/5
4.9/5
4.8/5
4.8/5
4.5/5
4.5/5

Innehållsförteckning

Om du har ägnat någon tid åt inställningarna i din webbläsare har du förmodligen stött på alternativen för proxyinställningar, men vad är en proxy eller proxyserver egentligen?

I den här artikeln hoppas vi kunna förklara detta:

 • Hur en proxyserver fungerar, inklusive de olika typerna av proxyservrar och hur den skiljer sig från en VPN.
 • Vad proxyservrar kan användas till.
 • Hur du ställer in dina egna proxyinställningar.

Vad är en proxyserver?

En webbproxyserver fungerar som en mellanserver som sitter mellan användaren och det innehåll som han eller hon vill komma åt. De kan köras för användarens räkning eller för de webbservrar som är värd för innehållet och har ett antal användningsområden, bland annat webbfiltrering och kan hindra en hackare från att invadera ett privat nätverk.

Moderna proxyservrar har dock mycket mer att erbjuda än bara detta.

Hur fungerar proxyservrar?

När du har ställt in en proxyserver ser det ut som om du har tillgång till internet som vanligt, men all din webbtrafik skickas via proxyservern.

Om du till exempel använder en proxyserver och skriver en URL i din webbläsare...

 1. Din enhet skickar denna begäran till proxyservern.
 2. Proxyn vidarebefordrar webbförfrågan till webbplatsen eller målservern.
 3. Webbplatsservern skickar de begärda uppgifterna till din proxyserver.
 4. Proxyservern vidarebefordrar uppgifterna till dig.
 5. Webbplatsen visas i din webbläsare.

Smarta tillämpningar

Förutom att styra din internettrafik erbjuder många moderna proxies smarta tillämpningar, som brandväggar, webbfilter eller datasäkerhetsalternativ. Dessa kan användas för att öka säkerheten för proxyanvändarna, vilket ofta är proxyanvändarnas främsta mål.

Du kan ställa in en proxyserver så att den antingen svartlistar webbservrar och förhindrar att de aktuella webbsidorna öppnas i webbläsarna, eller så kan du ställa in en proxyserver så att den sätter vissa webbservrar på en vitlista och blockerar åtkomsten till alla webbservrar som inte finns med på listan. Det används ofta för att stoppa tillgången till populära webbplatser från ett skol- eller företagsnätverk.

Vilka typer av proxyservrar finns det?

Det finns många olika typer av proxyservrar, med många olika konfigurationer och många olika alternativ. Några av de vanligaste anges nedan.

Några av de mindre vanliga är HTTP-proxies, roterande proxies och CGI-proxies.

Transparenta proxys

En transparent proxy är den enklaste typen av proxyserver. Den döljer inte användarens IP-adress men är mycket snabbare än andra typer av proxyservrar.

Den används främst av skolor och företag för att filtrera inkommande trafik och blockera tillgången till vissa webbsidor som anses olämpliga.

Anonyma proxies

En anonym proxy är den typ av proxyserver som folk omedelbart tänker på när de tänker på proxyservrar. Den döljer internetanvändarens IP-adress och förhindrar att de webbplatser som den får tillgång till vet var webbförfrågan kommer ifrån.

När den gör webbförfrågningar identifierar den sig dock som en proxyserver.

Proxies med hög anonymitet

Proxys med hög anonymitet, eller elitproxys, döljer också internetanvändarens IP-adress, men dessutom identifierar de sig inte heller som en proxyserver vid webbförfrågningar. De byter till och med IP-adresser halvt så ofta för att minska risken för att den identifieras som en proxyserver.

Som namnet antyder erbjuder proxyservrar med hög anonymitet en hög nivå av sekretess och skydd, högre än många andra typer av proxyservers.

Snedvridande ombud

Förvrängande proxyservrar fungerar i stort sett på samma sätt som anonyma proxyservrar. Men medan den anonyma proxyservern döljer din IP-adress helt och hållet, ändrar en förvrängande proxyserver din egen IP-adress till en annan IP-adress. På så sätt kan du få tillgång till blockerat innehåll som endast är tillgängligt på vissa geografiska platser.

Liksom anonyma proxies identifierar sig förvrängande proxies som proxyservrar för webbservern.

Caching proxies

En caching-proxy hjälper webbplatser att laddas snabbare på din enhet genom att spara en kopia av webbplatsen när du besöker den. Nästa gång den besöks, eventuellt av en ny användare, kan proxyservern hämta denna kopia och använda den för att ladda stora delar av webbplatsen, vilket gör den mycket snabbare eftersom proxyservern inte behöver upprätta en anslutning för att börja ladda webbplatsen.

Proxies för datacenter vs proxies för bostäder

Proxyservrar för bostäder drivs av din internetleverantör. Det innebär att de IP-adresser som de tillhandahåller är äkta IP-adresser som ser ut som en riktig IP-adress.

Proxys i datacenter är billigare att driva, men till skillnad från proxys i bostadsområden kan de inte ge dig en riktig IP-adress.

Framåtriktade proxies och omvända proxies

En forward proxy och en reverse proxy används i olika skeden av surfningen på internet. För personligt bruk använder människor en forward proxy för att skydda sig mot internetaktivitet, medan en webbserver använder en reverse proxy mellan användarna av webbplatsen och webbplatsen för att filtrera de förfrågningar som användarna gör till webbservern och på så sätt förbättra datasäkerheten.

En forward proxy tar emot webbförfrågningar från användaren och kontrollerar att de är giltiga innan de skickas till den begärda webbplatsen.

Omvända proxyservrar tar emot förfrågningar som kommer till en specifik webbserver och är utformade för att förhindra att användaren får direkt tillgång till data som finns på den associerade webbservern.

Samma princip kan användas för resurser i interna nätverk.

Vad är skillnaden med en VPN?

EN VPN (Virtuellt privat nätverk) och en proxy ser ofta väldigt lika ut och kan användas för samma ändamål. Virtuella privata nätverk krypterar dock alltid dina uppgifter, medan detta med en proxyserver är otroligt beroende av typen av proxy och proxyinställningarna.

En VPN fungerar också på all trafik till internet från din dator, medan en webbproxy ofta bara påverkar trafik som skickas från din webbläsare.

Generellt sett är en VPN säkrare än en webbproxy och ett bättre alternativ om du vill surfa anonymt på internet från flera appar.

Vad kan en proxyserver användas till?

Beroende på vilken typ av proxyserver du väljer kan en proxyserver användas för många olika ändamål.

Proxyservrar erbjuder:

 • Skydd mot dataintrång.
 • Ökad integritet vid internetanvändning.
 • Ett sätt att kringgå blockeringar från regeringar och företag.
 • Möjligheten att helt blockera cookies och spårare.
 • Potentiellt snabbare surfning.
 • Vissa webbproxies erbjuder ett proxynätverk, så att du kan välja var du verkar befinna dig.

Allt detta är helt beroende av vilken typ av proxyserver du väljer och hur du använder den.

Nackdelar med proxyservrar

Att använda en proxyserver kan förbättra din integritet och säkerhet jämfört med att ansluta direkt till internet, men detta är inte alltid garanterat. Detta gäller särskilt med gratis proxyservrar.

Några vanliga problem med gratis proxyservrar och webbproxyservrar är:

 • Annonsbaserade intäktsmodeller innebär att de kommer att spamma dig med annonser.
 • Den som driver proxywebbplatsen kan se din internetaktivitet och eventuellt sälja dessa uppgifter.
 • De kan till och med installera skadlig programvara på din dator.
 • De kan stjäla cookies från dig och låtsas vara du på vissa webbplatser.

Om du har hittat en pålitlig proxyserver finns det fortfarande några nackdelar att ta hänsyn till:

 • Vissa typer av proxys kan vara långsamma, särskilt anonyma proxys.
 • Säkerheten beror på proxynätet - transparenta proxys ger ingen ökad integritet på nätet.
 • Precis som alla andra webbservrar kan en proxyserver ha tekniska problem och vara tillfälligt offline, vilket innebär att du inte kan ansluta till den.
 • Även med en pålitlig proxy passerar din internettrafik fortfarande genom en tredje part. Detta kan innebära att känsliga uppgifter äventyras.

Hur kan jag konfigurera en proxyserver?

Det är enkelt att konfigurera dig för att använda en proxyserver i Windows. Det är bara att navigera till inställningar i startmenyn och sedan gå till "Nätverk och Internet". I menyn till vänster väljer du Proxy och sedan Use Proxy Server under Manual Proxy Configuration. Här anger du proxyns IP-adress och den port som är kopplad till proxyservern. Spara ändringarna och kontrollera din IP-adress genom att googla "What is my IP". Om du får ett felmeddelande ska du dubbelkolla proxyserverns adress.

Slutsats

Det finns många olika varianter, t.ex. den vanliga transparenta proxyservern eller anonyma proxyservern. Den vanligaste användningen av en proxyserver är att antingen filtrera webbinnehåll eller dölja användarens IP-adress. Om en proxyserver används med försiktighet är den ett användbart verktyg för datasäkerhet på Internet.

Ofta ställda frågor

En proxyserver är ett nätverk eller en router som fungerar som en gateway mellan användare och internet. Det hjälper till att förebygga cyberattacker genom att hindra angripare från att få tillgång till ett privat nätverk. Det är en server som är känd som en "mellanhand" eftersom den ansluter slutanvändare till de webbplatser som de besöker på nätet.

Det finns två konfigurationer: Automatisk eller manuell proxyinställning. Allt bör vara inställt på Off i 99 procent av fallen. Din webbtrafik kan komma att ledas via en proxy om något är aktiverat.

Du har redan tilldelat din ExpressVPN profilen i fälten VPN och Proxy. En proxy skyddar all nätverkstrafik, medan en VPN skyddar enskilda program. Båda döljer din IP-adress, men det är bara en VPN som dirigerar alla dina onlinedata genom en krypterad tunnel. En proxy är användbar för att surfa på webben, men den är inte lika säker som en VPN.

Om du har direkt tillgång till internet kommer din dator att ansluta till webben och visa den för dig utan att använda en webbproxy. Datorn ansluter till en separat server, en så kallad proxy, som sitter mellan datorn och nätet.

Proxies är också känsliga för säkerhetshot: de kan vara sårbara för attacker, ger hackare tillgång till till nätverk eller privata uppgifter. Vissa proxies kan fortfarande hålla reda på (och lagra) dina surfmönster samt samla in användarnamn och lösenord, vilket gör löftet om anonymitet meningslöst.

Relaterade artiklar

Andra VPN-artiklar som du kanske gillar

Skydda din digitala integritet och vara säker på internet

Är du nyfiken på våra experter på integritet?

1.

4.9/5
4.9/5

2.

4.8/5
4.8/5

3.

4.5/5
4.5/5