De fördelar av ett system för registrering av användare